گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است ارد بزرگ

تقویم اجرایی دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیر انتفاعی بهان

تقویم اجرایی دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیر انتفاعی بهان

تنظیم برنامه هفتگی و اعلام به دبیران و خانواده های محترم دانش آموزان تا    25/ 6/ 90 اجرای برنامه آغاز سال تحصیلی 1/7/90 و با حضور..........................

تشکیل یک جلسه تو جیهی با اولیاء دانش آموزان در هفته آخر مهر ماه با هدف همگون سازی اهداف تعلیم و تربیت و دوری از چندگانی در هدایت درست دانش آموزان

 اجرای حداقل هر ماه یک آزمون مستمر توسط دبیران جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف مسائل آموزشی و برطرف نمودن چالشهای احتمالی در امر تعلیم و تربیت و گزارش و ضعیت تحصیل دانش آموزان در پایان هر ماه به والدین محترم.

به منظور تقویت بنیه علمی و وادار نمودن دانش آموزان به رقابت سالم و توجه عمیق به محتویات کتب درسی و آشنایی با سؤالهای استاندارد ، این مرکز از کلیه کتب درسی که در سنجش کنکور و مراکز علمی مورد توجه هستند با یک       تقسیم بندی اصولی و در طی 2 الی 3 مرحله از 20 آبان حداکثر تا 10 آذر  یک آزمون جامع برگزار می گردد که هم به نفرات برتر که حد نصاب علمی مورد انتظار را کسب کرده اند جوایزی اهداء می کند و هم در یک نمودار مقایسه ای هر دانش آموز مقام نسبی علمی خودرا در میان همکلاسیهایش درک می کند این امر موجب حس تحریک پذیری برای   مطالعه ی بیشتر و عمیق تر می گردد.

در نیمه ی دوم آذر ماه یک جلسه ی تو جیهی دیگری (دومین جلسه) با حضور اولیا ی محترم دانش آموزان و در صورت نیاز با دعوت از صاحب نظران تعلیم و تربیت و ارائه گزارش عملکرد مرکز و ایجاد بستر لازم برای برگزاری امتحانات       دی ماه برگزار می شود.

در دهه سوم آذر ماه و به منظور تقویت روحی دانش آموزان و با رضایت کتبی اولیاء یک اردوی علمی تفریحی یک روزه در حیطه ی جغرافیایی شهرستان تهران بزرگ برگزار می گردد.

در هفته اول دی ماه برنامه امتحانی ترم اول تنظیم و به اطلاع خانواده های محترم میرسد لازم به ذکر است طبق تقویم زمانی و دستورالعمل آموزش و پرورش به منظور تعیین اعضاء انجمن و اولیا به یکی از 3 روش (حضوری ، غیر حضوری کتبی و یا اینترنتی ) انجام می گیرد و این مرکز هر 15روز یکبار از کمک فکری و معنوی اعضای محترم انجمن استفاده خواهد نمود.

بعد از اتمام امتحانات دی ماه کلاسهای ترم دوم شروع می شود و تا پایان هفته اول بهمن ماه کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی تقدیم خانواده ها می گردد و در ضمیمه این کارنامه توصیه های لازم مشاور اگر ضرورتی داشته باشد پیوست   می گردد.

در طول سال تحصیلی (مهر 90 تا خرداد 91) توجه به امر تعلیم و تربیت و توجه خاص به مسائل اخلاقی و تربیتی و توجه ارزشهای والای تکریم شخصیت نه به اجبار بلکه با فراهم نمودن زمینه و بستر لازم و نگاه مثبت به مسائل ورزشی و پرورش روح جوانمردانه در میان دانش آموزان

توجه خاص به مراسمات ملی ، مذهبی و شرکت فعال در جشنهای دهه فجر و 22بهمن و... ادامه ی آزمونها ی مستمر هر ماه یکبار (حداقل) توسط دبیران و ارائه گزارش ماهانه به خانواده ها تنظیم برنامه مطالعاتی با حفظ انجام تفریحات سالم جهت تعطیلات نوروز 91 اجرای حداقل هر درس یک آزمون جامع تشریحی تا قبل از 20 اردیبهشت 90 به منظور آمادگی در امتحانات پایانی خرداد 91 و کسب نمرات و معدل بالاتر

اجرای یک اردوی یکروزه کاملاَ تفریحی در اردیبهشت91 برای ایجاد تقویت روحی دانش آموزان و رفع خستگی احتمالی

تنظیم برنامه امتحانی خرداد ماه(در صورتیکه آموزش و پرورش رأساَاین کار را انجام ندهد) و اعلام آن به خانواده ها تا یک هفته قبل از شروع رسمی امتحانات

تشکیل یک جلسه عمومی با حضور اولیا ی محترم در نیمه دوم اسفند 90 هم برای اطلاع رسانی 6 ماهه اول و هم انجام توصیه های لازم و مراقبت از آموخته های دانش آموزان در ایام تعطیلات

صدور کارنامه ی پایانی تا دهه اول تیر ماه 91و دعوت از والدین دانش آموزان سال اول جهت مشورت درامر انتخاب رشته تحصیلی (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، فنی و...)